Objavljeno September 24, 2013

Promotivni događaj u Virpazaru više

Objavljeno April 26, 2013

Akcija u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje više

Objavljeno April 16, 2013

Umjetnost, plastika i reciklaža u Bijeloj više

Objavljeno April 15, 2013

Pres konferencija u Ministarstvu kulture Crne Gore više

Objavljeno April 15, 2013

Radionice „Umjetnost, plastika i reciklaža“ na Cetinju više

Akcija u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje
Objavljeno April 26, 2013

Akcija u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje

Akciju čišćenja Ćemovskog polja u okviru Međunarodnog dana planete Zemlje koju su 21. aprila organizovali Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, glavni grad Podgorica, NVO Green home podržao je i CSTI promovišuci kampanju selekcije plastičnog otpada u projektu „Umjetnost, plastika i reciklaža“. Na Ćemovskom polju bilo je oko 300 učesnika, među kojima i učenici tri podgoričke osnovne škole, ambasadori, predstavnici nevladinih organizacija, Vojske itd. Svi akteri su dobili informacije o selekciji plastičnog otpada, a sakupljeni materijal je dostavljen Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju za potrebe reciklaže i dizajniranja. 

Sakupljanje plastičnog otpada Sakupljanje plastičnog otpada